Tầm nhìn
Khoa Du Lịch là đơn vị đào tạo – nghiên cứu của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM theo định hướng ứng dụng, có kết hợp với nghiên cứu theo mô hình hiện đại của đại học thế giới, đóng vai trò tích cực trong việc đào tạo nhân lực du lịch cho cả nước và hướng tới hội nhập thị trường khu vựcASEAN.
Sứ mạng
Khoa Du Lịch đóng vai trò tích cực trong việc đào tạo nhân lực du lịch cho cả nước và hướng tới hội nhập thị trường khu vực ASEAN; cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và có bản sắc riêng trong lĩnh vực du lịch; cung cấp các sản phẩm khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý và phát triển du lịch; góp phần tạo dựng vị thế của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM trong cả nước và trong khu vực.
Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016-2020
Giai đoạn 2016-2020, Khoa Du Lịch có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học để trở thành một Khoa mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, khẳng định vị thế của trường trong lĩnh vực đào tạo du lịch tại Tp. HCM và trong cả nước.
Triết lý giáo dục (Hệ thống các giá trị cơ bản)
Giáo dục toàn diện, xây dựng bản sắc riêng và hướng tới hội nhập khu vực.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.