CỐ VẤN HỌC TẬP CỦA KHOA

GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

 GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

 EMAIL LIÊN HỆ

 Đại cương

 Thầy Trần Duy Minh

 tdminh@hcmussh.edu.vn

 Chuyên ngành

 Thầy Nguyễn Văn Thanh

 Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

 nvthanh@hcmussh.edu.vn

 phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

 

CHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Năm học 2020 –  2021

CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

Hướng dẫn chung về học vụ, quy chế và chương trình đào tạo

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (thay đổi lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi, xét tốt nghiệp

Cô Đỗ Thanh Hà

hadothanh@hcmussh.edu.vn

Phụ trách về học bổng, điểm rèn luyện và các chế độ, chính sách cho sinh viên

Cô Trương Hoàng Tố Nga

tonga.dulich@hcmussh.edu.vn

Trực văn phòng, trực điện thoại, phụ trách thư viện khoa, thiết bị phục vụ học tập và tiếp nhận hồ sơ sinh viên

Cô Trần Ngọc Huyền Trân

tranhuyentran@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi lịch học, lịch thi, điểm thi hệ liên thông

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Phụ trách lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cô Trần Ngọc Huyền Trân

tranhuyentran@hcmussh.edu.vn

Phụ trách lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch

Thầy Nguyễn Quang Vũ

nguyenquangvu1990@gmail.com


GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP

Năm học 2019 – 2020


LỚP

CHỦ NHIỆM

EMAIL

K10

Thầy Nguyễn Đình Toàn

Thầy Phạm Đức Thiện

nguyendinhtoan@hcmussh.edu.vn

ducthien.pham@hcmussh.edu.vn

K10- Chất lượng cao

Cô Phan Thị Hồng Dung

hongdung.phan@gmail.com

K9 – Hướng dẫn

Cô Phan Thị Hồng Dung

hongdung.phan@gmail.com

K9 – Lữ hành

Thầy Lê Hải Nguyên

hainguyen.le@gmail.com

K9 – Nhà hàng khách sạn

Cô Trần Thị Tuyết Vân

tuyetvan@hcmussh.edu.vn

K9- Chất lượng cao

Thầy Nguyễn Văn Hoàng

ngvanhoangussh@gmail.com

K8- Hướng dẫn

Cô Ngô Thanh Loan

loanngothanh@hcmussh.edu.vn

K8– Lữ hành

Cô Nguyễn Thu Cúc

ngtcuc@yahoo.com.vn

K8- Nhà hàng khách sạn

Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

Thầy Hồ Tiểu Bảo

phamthuynguyet@yahoo.com

hotieubao@hcmussh.edu.vn

K7- Hướng dẫn

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

K7- Lữ hành

Thầy Nguyễn Quang Vũ

nguyenquangvu1990@gmail.com

K7- Nhà hàng khách sạn

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien.duongthi@gmail.com

 

XEM LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA

Thông tin liên hệ:

Khoa Du lịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.220

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3829 3828 - 180

Fax: 028. 3822 1903

Email: dulich@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.