Khoa Du lịch tiền thân là bộ môn Địa lý Du lịch được thành lập từ năm 1991, trực thuộc Khoa Địa lý Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Trong thời gian trực thuộc Khoa Địa lý, bộ môn chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện chương trình đào tạo cử nhân Địa lý Du lịch; đồng thời thực hiện các dự án và đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực:
- Điều tra cơ bản tài nguyên du lịch
- Xây dựng chiến lược sử dụng lãnh thổ phục vụ phát triển du lịch
- Các vần đề về du lịch và phát triển bền vững
- Thiết kế tuyến điểm và các chương trình du lịch
Kể từ năm 2008, Bộ môn Địa lý Du lịch được đổi tên thành Bộ môn Du lịch và được nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Cử nhân Du lịch.
Tháng 09/2009, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ra quyết định số 1111/ĐHQG-ĐH&SĐH cho phép trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo thí điểm cử nhân ngành Du lịch. Từ năm học 2010 – 2011, Bộ môn Du lịch thuộc Khoa Địa lý chính thức đào tạo thêm ngành Du lịch, với 3 chuyên ngành là Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Resort.
Từ tháng 01/2012, Bộ môn Du lịch đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam ủy nhiệm đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch dành cho các đối tượng có nhu cầu xin cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch.
Sau một chặng đường dài liên tục phát triển, để phù hợp với nhu cầu thực tế về đào tạo và nghiên cứu, ngày 01/04/2013 Bộ môn Du lịch được chính thức tách thành bộ môn độc lập, trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Từ tháng 09/2013, Bộ môn Du lịch đã được phép của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức đào tạo cử nhân Du lịch với tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 52.34.01.03) theo quyết định số 1001/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 04/09/2013. Chương trình đào tạo được triển khai cụ thể với 3 chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch, Quản trị lữ hành, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Resort.
Ngày 15/07/2019, Khoa Du lịch chính thức được thành lập theo quyết định của HIệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở phát triển từ Bộ môn Du lịch
Về nhân sự; Khoa Du lịch hiện có 21 cán bộ cơ hữu và nhiều cán bộ thỉnh giảng có kinh nghiệm từ các trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.