Chiến lược phát triển giai đoạn 2013-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----o0o----


KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỘ MÔN DU LỊCH 
GIAI ĐOẠN 2013- 2015

I. THỰC TRẠNG

I.1. Bộ máy tổ chức
Tính đến tháng 08/2013, tổng số CBVC của Bộ môn là 14 người, trong đó có:
- 01 tiến sĩ
- 11 thạc sĩ (trong đó 2 đang làm nghiên cứu sinh, 1 chuyên viên)
- 02 cử nhân (chuyên viên)
Các nhân viên mới được tuyển dụng đều chuẩn bị học cao học theo qui định của trường. Hầu hết đều rất tích cực trong việc nâng cao trình độ, học ngoại ngữ.

I.2. Đào tạo
Đào tạo bậc đại học
Năm học 2013 - 2014, Bộ môn có 413 sinh viên chính quy, phân theo từng khóa như sau:
- Năm I (khóa 2013) : 92
- Năm II (khóa 2012) : 130
- Năm III (khóa 2011) : 81
- Năm IV (khóa 2010) : 110
và sinh viên hệ VLVH tại 2 cơ sở Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

I.3. Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu của các giảng viên trong Bộ môn:
Hoạt động nghiên cứu của các cán bộ Bộ môn Du lịch đã được duy trì một cách thường xuyên. Trong năm học 2012-2013, có 05 bài báo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, 02 báo cáo tại các hội thảo trong nước.
Các cán bộ Bộ môn Du Lịch còn tham gia xây dựng các đề án nghiên cứu về các chủ đề du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, các tác động kinh tế - xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu đến du lịch… với các trường đại học ở Nhật, Canada và Pháp. Bên cạnh đó, các cán bộ của Bộ môn còn tham gia các đề tài nghiên cứu các địa phương khác như Lâm Đồng, Bình Dương… để nâng cao năng lực và kỹ năng nghiên cứu của mình.
Nghiên cứu của sinh viên:
Trong năm 2012-2013 đã có 01 đề tại NCKH của sinh viên đã được thực hiện (cấp trường và tham gia Holcim Prize), 3 khóa luận tốt nghiệp có chất lượng tốt.
Phương hướng phát triển:
Với mục đích gắn kết trọng điểm nghiên cứu của ĐHQG-HCM và nhà trường với thế mạnh của Bộ môn Du lịch về nghiên cứu ứng dụng, các hướng nghiên cứu ưu tiên của Bộ môn trong thời gian tới bao gồm:
o Điều tra cơ bản tài nguyên du lịch các vùng lãnh thổ
o Quy hoạch lãnh thổ và Chiến lược phát triển du lịch
o Thiết kế tuyến điểm cho các chương trình du lịch
o Các vấn đề du lịch và phát triển bền vững
o Đánh giá tác động kinh tế-xã hội-môi trường của các dự án du lịch và làng nghề truyền thống
o Ứng dụng GIS và viễn thám trong công tác qui hoạch và quản lý du lịch.
o Biến đổi khí hậu: Đánh giá và giảm thiếu các tác động của biến đổi khí hậu đến du lịch.
Các hướng nghiên cứu trên chủ yếu thực hiện tại TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
- Tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học.

I.4. Đối ngoại - Hợp tác quốc tế
- Tìm các đối tác trong và ngoài nước cho hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Đối tác nước ngoài: Pháp, Nhật, Canada, hướng tới các đối tác trong khu vực như Thái Lan, Singapour. Ngoài ra, AUF vẫn là đối tác lâu dài trong việc đào tạo song ngữ, trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu.
- Về phía Việt Nam: Bộ môn có mối quan hệ hợp tác thường xuyên với các Trường, Khoa có đào tạo Du lịch trên địa bàn TP.HCM, Khoa Du Lịch học – ĐHKHXH&NV Hà Nội, Khoa Du Lịch – ĐH Huế; liên kết đào tạo với Trung Tâm Đại học tại chức Cần Thơ, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Trung tâm đào Vietravel, Trung tâm đào tạo Fiditour
I.5. Công tác chính trị - tư tưởng, công tác sinh viên
• Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Phối hợp cùng phòng CTSV trong việc thông báo, hướng dẫn các thủ tục để xin cấp học bổng cho sinh viên.
• Tổ chức Hội trại truyền thống hàng năm cho sinh viên ngành Du lịch, vận động cựu sinh viên giúp đỡ các sinh viên nghèo hiếu học, tiếp nhận sinh viên đến thực tập. Phối hợp với các cơ quan, tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia vào các sự kiện quan trọng tại thành phố như Ngày hội du lịch, Tuần lễ ĐBSCL, Hội chợ Du lịch Quốc tế và các cuộc thi dành cho sinh viên chuyên ngành Du Lịch (Hội thi Hướng dẫn viên giỏi toàn thành, I-Hotelier, Đại sứ du lịch Tiểu vùng Nam Mêkong...)
• Hỗ trợ Đòan khoa và Hội Sinh viên trong các họat động thường niên: Giải Bóng đá mở rộng, mừng ngày 20/11…
• Bộ môn tổ chức các buổi gặp mặt và nói chuyện với sinh viên: giới thiệu cách thực hiện đề tài NCKH, hướng dẫn chọn chuyên ngành, …

III.6. Đảm bảo chất lượng
- Bộ môn đã phân công cán bộ chuyên trách, thường xuyên theo dõi các thông tin để phổ biến kịp thời cho toàn thể cán bộ của Bộ môn.
- Rà soát lại việc thực hiện các quy trình của các bộ phận nghiệp vụ.
- Tham gia Hội nghị chất lượng của Trường, lớp tập huấn về KĐCL.

II. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2013- 2015
II.1. Phát triển nhân lực:
Mục tiêu chung: Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên về giảng dạy nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên
Mục tiêu cụ thể:
o Tăng số lượng giảng viên có bằng tiến sĩ
o Nâng cao chất lượng giảng viên, tăng cường kỹ năng tin học, ngoại ngữ.
o Giảm tỷ lệ sinh viên/ giảng viên (hiện nay là 28,5 SV/GV, phần đấu đến 2015 đạt 18SV/GV)
o Tăng số lượng chuyên viên phục vụ giảng dạy và nghiên cứu (từ 1 đến 3).

II.2. Đào tạo
II.2.1. Đào tạo bậc đại học
Mục tiêu: Nâng cao chất lượng đào tạo của các chuyên ngành theo mục tiêu chung của nhà trường là rèn luyện cho sinh viên khả năng ứng dụng các kiến thức của các chuyên ngành và kỹ năng làm việc liên ngành trong môi trường thực tế (các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan các cấp thuộc nhà nuớc …).
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội
- Mở thêm chuyên ngành mới phù hợp với định hướng nghiên cứu của Trường.
- Tăng cường tính liên thông trong đào tạo.
- Mở rộng hợp tác trong đào tạo
II.2.2. Đào tạo sau đại học
Mục tiêu:
- Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nân cao trình độ của sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học.
- Tăng cường kỹ năng nghiên cứu; tăng cường các môn công cụ, phục vụ cho điều tra khảo sát, phân tích và ứng dụng các kết quả nghiên cứu.

II.3. Nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Với mục đích gắn kết trọng điểm nghiên cứu của ĐHQG-HCM và nhà trường, đồng thời tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học như là thế mạnh của Bộ môn Du lịch, các hướng nghiên cứu ưu tiên của Bộ môn trong thời gian tới bao gồm:
o Điều tra cơ bản tài nguyên du lịch các vùng lãnh thổ
o Quy hoạch lãnh thổ và xây dựng chiến lược phát triển du lịch
o Thiết kế tuyến điểm cho các chương trình du lịch
o Nghiên cứu các vấn đề du lịch và phát triển bền vững
o Đánh giá tác động kinh tế-xã hội-môi trường của các dự án du lịch và làng nghề truyền thống
o Ứng dụng GIS và viễn thám trong công tác qui hoạch và quản lý du lịch.
o Đánh giá và giảm thiếu các tác động của biến đổi khí hậu đến du lịch.
Các hướng nghiên cứu trên chủ yếu thực hiện tại TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

II.4. Hợp tác quôc tế
Mục tiêu:
- Phát huy thế mạnh trong hợp tác quốc tế để vận động các nguồn hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.
- Tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên của Bộ môn tiếp cận với mội trường đại học của các nước khác (dự hội thảo, học tập ngắn hạn, học sau đại học…)

II.5. Công tác chính tri tư tưởng, công tác sinh viên và xây dựng văn hoá đại học
Mục tiêu chung: Tạo môi trường chính trị - xã hội tốt để CBVC, sinh viên, học viên trong khoa công tác, học tập, rèn luyện; hình thành và phát triển văn hoá đại học của Trường ĐHKHXH&NV.
II.5.1. Công tác chính trị - tư tưởng:
Mục tiêu cụ thể:
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ và các tổ chức trong khoa.
- Giáo dục, nâng cao ý thức công dân, bản lĩnh chính trị của các thành viên trong khoa, tạo sự thống nhất về tư tưởng, lập trường chính trị trong CBVC theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật và Nhà nước.
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự kỷ cương, an toàn xã hội;
II.5.2. Công tác sinh viên:
Mục tiêu cụ thể:
- Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt để sinh viên khoa học tập, rèn luyện.
- Hoàn thiện cơ cấu quản lý, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các CB trợ lý khoa, trong công tác tư vấn sinh viên, chuẩn hoá về văn bản khoa.
- Duy trì và mở rộng các mối quan hệ với cơ quan, doanh nghiệp để tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động của khoa, đặc biệt là công tác hỗ trợ sinh viên trong các đợt thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp; duy trì mối liên hệ thường xuyên và tranh thủ sự ủng hộ của cựu sinh viên trong các hoạt động của khoa.
II.5.3. Xây dựng văn hoá đại học:
Mục tiêu cụ thể:
- CBVC, sinh viên, hiểu biết về “văn hoá đại học” và tự rèn luyện kiến thức về văn hoá và phép ứng xử văn minh, lịch sự trong môi trường đại học.

II.6. Cơ sở vật chất
Mục tiêu:
- Tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Bộ môn
- Trang bị đủ để phục vụ các hoạt động của Bộ môn, tạo môi trường làm việc phù hợp cho cán bộ giảng viên, hỗ trợ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng đề án Phòng thực hành mô phỏng để phục vụ cho thực tập của sinh viên tốt hơn, đồng thời liên kết thực hiện các đề tài NCKH.

II.7. Đảm bảo chất lượng
Mục tiêu:
- Hoàn thiện công tác đảm bảo chất lượng
- Hoàn thiện hệ thống văn bản, các qui trình làm việc của BM
- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.