Trong chiến lược phát triển học thuật của Khoa Du lịch, phương hướng nghiên cứu trọng tâm được xác định như sau:
Địa bàn nghiên cứu:
1. Vùng biển và ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ: du lịch biển là trọng tâm phát triển của du lịch nước ta, không chỉ nhằm khai thác lợi thế về tài nguyên biển mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho công đồng cư ven biển gắn kết với bảo tồn tự nhiên và bảo vệ an ninh chủ quyền đất nước.
2. Tây Nguyên và Đông Nam bộ: một khu vực năng động với nhiều điểm đến thu hút khách du lịch, có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng và đầy tiềm năng, đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với các vườn quốc gia và hai khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
3. Đồng bằng sông Cửu Long: với các thế mạnh truyền thống là du lịch miệt vườn, du lịch sông nước và du lịch sinh thái, đang là những loại hình du lịch được khuyến khích và đã thu hút được quan tâm của du khách.
Mục tiêu:
1. Liên kết liên ngành trong các nghiên cứu về du lịch (địa lý, lịch sử, văn hóa học, nhân học, luật, tâm lý, khoa học quản lý...) nhằm khai thác thế mạnh về nghiên cứu khoa học xã hội của trường.
2. Kế thừa, tiếp tục các hướng nghiên cứu truyền thống về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nhằm đánh giá các tiềm năng phát triển du lịch trong khu vực nghiên cứu, kết hợp khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn của vùng.
3. Góp phần định hướng cho các giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, giúp phát triển bển vững các loại hình du lịch đặc sắc tại các địa bàn nghiên cứu, góp phần tạo thu nhập cho người dân, tăng GDP cho địa phương.
4. Tăng mối quan tâm đến việc phát triển hoạt động du lịch một cách hợp lý trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.