Thông báo kết quả học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt sinh viên nhận học bổng toàn phần của Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia như sau:


1. 2056180153, Hồ Thị Nhật Linh, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;


2. 1856130001, Phạm Thái Thanh, ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng;


3. 1856090106, Võ Thị Hồng Nhung, ngành Xã hội học


Các sinh viên được nhận học bổng hàng năm là 10.000.000đ/năm cho đến khi hết tổng giá trị học bổng được xét duyệt, kể từ năm học 2020-2021. Thông tin và cách thức nhận học bổng hàng năm sẽ được triển khai cụ thể đến từng sinh viên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.