Danh sách bài viết tham gia hội thảo Du lịch năm 2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO BỘ MÔN DU LỊCH NĂM 2019

Cập nhật ngày 01/4/2019


STT

HỌ TÊN

CƠ QUAN

EMAIL

TÊN THAM LUẬN

1

Phan Nguyễn Phong Luân

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

phongluan.0312@gmail.com

Khai thác công nghệ thuyết minh tự động trong hoạt động du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh

2

Hà Minh Hồng

Ngô Hoàng Đại Long

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn

Hoàn thiện giải pháp công nghệ thực tế ảo (virtual reality) thông qua triển lãm và quảng bá du lịch biển đảo Việt Nam trong thời đại kỷ nguyên số 4.0

3

Đỗ Hiền Hoà

Khoa Thương mại - Du lịch, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

dohienhoa@iuh.edu.vn

Du lịch thông minh - xu thế của thời đại mới

4

Phạm Hồng Long

Nguyễn Việt Hoàng

Khoa Du lịch - ĐH KHXH và Nhân văn Hà Nội

Trường ĐH Hồng Đức

nguyenviethoang@hdu.edu.vn

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thay đổi, thời cơ

và thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam

5

Lê Đức Thọ

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

ductho@danavtc.edu.vn

 

Phát triển du lịch thông minh ỏ Đà Nẵng – Thực trạng và một số gợi ý cho các địa phương ở nước ta hiện nay

6

Nguyễn Diệu Thanh

Đại học Quảng Bình

dieuthanh2704@gmail.com

 

Cách mạng 4.0 với du lịch thông minh: Thời cơ và thách thức cho Việt Nam

 

7

Mai Thị Minh Thuy

Lê Hồng Tú

Công ty Triptour.vn

tulh@triptour.vn

 

Những thách thức của một sàn tour trọn gói trực tuyến

 

8

Vũ Thu Hiền

Khoa Du lịch, Trường Đại học Tài Chính Marketing

vuthuhien@ufm.edu.vn

 

Du lịch thông minh: cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

 

9

Võ Minh Hiếu

Đại học Tôn Đức Thắng

hieuvo3108@gmail.com

Vấn đề nhân cách hóa thương hiệu du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành trong bối cảnh 4.0

10

Đặng Nguyễn Thiên Hương

Khoa Đô thị học, ĐHKHXH&NV TP.HCM

thienhuong_fus@hcmussh.edu.vn

Kinh nghiệm quốc tế trong việc cải tạo khu ổ chuột hướng đến du Lịch đô thị thông minh

11

Ngô Thanh Loan

Bộ môn Du lịch - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

loanngothanh@hcmussh.edu.vn

Chuyển đổi số (digital transformation) trong lĩnh vực du lịch

12

Nguyễn Thu Cúc

Bộ môn Du lịch - Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

ntcuc@hcmussh.edu.vn

Xu thế phát triển du lịch thông minh tại Bến Tre

13

Trần Duy Minh

Phan Quốc Trần Kha

Ngô Thanh Loan

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

tdminh@hcmussh.edu.vn

Kết hợp WEBGIS và công nghệ hình ảnh 360 trong xây dựng ứng dụng hướng dẫn tham quan du lịch ảo tại khu du lịch núi Sam – An Giang

14

Trần Duy Minh

Lê Hải Nguyên

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

tdminh@hcmussh.edu.vn

Cơ sở dữ liệu tích hợp đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thông minh tại các địa phương ở Việt Nam

15

Phạm Thị Thúy Nguyệt

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

phamthuynguyet@yahoo.com

Điểm đến du lịch thông minh: Trường hợp TPHCM

16

Nguyễn Đình Toàn

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

nguyendinhtoan@hcmussh.edu.vn

Mối tương quan giữa du lịch thông minh với mô hình kinh tế chia sẻ

17

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

nguyenthivanhanh@hcmussh.edu.vn

Tác động của công nghệ tới hành vi du lịch của giới trẻ

18

Nguyễn Duy An

Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM

nguyenduyan93@gmail.com

Điểm du lịch thông ¬minh: Kinh nghiệm từ Trung Quốc

  

>> Quay về trang chính

    
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.