Thông báo xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021

>> Tải về thông báo tại đây

Căn cứ theo các quy định hiện hành, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí: (Tải biểu mẫu miễn, giảm học phí tại đây)


2. Thu hồ sơ xét cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập (dành riêng cho sinh viên khuyết tật) sinh viên nộp hồ sơ xét mỗi học kỳ:
Đối tượng: Sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp học bổng hỗ trợ số tiền bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (10 tháng/năm học); được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị “Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập"; (tải biểu mẫu)
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (bản sao có chứng thực).


3. Thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số (sinh viên nộp hồ sơ xét mỗi học kỳ):
Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được cấp hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (10 tháng/ năm học /sinh viên); số năm được hỗ trợ theo thời gian đào tạo chính thức của khóa học.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (tải biểu mẫu)
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (bản sao có chứng thực);
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).


4. Chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người:
Đối tượng: Sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở /người/tháng.
Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ học tập diện chính sách (tải biểu mẫu)
- Giấy khai sinh bản sao (có chứng thực)


5. Thời gian, địa điểm thực hiện:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/3/2021 đến hết ngày 26/03/2021
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng P2-01 Nhà điều hành – Cơ sở Thủ Đức).
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 028. 38293828 – số nội bộ: 111 gặp cô Hà để được giải đáp.


Lưu ý:
- Sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
- Trường hợp sinh viên thuộc diện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, sinh viên chỉ được xét hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
- Trường hợp sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, học đồng thời 2 ngành cùng một lúc, chỉ được giải quyết chế độ ưu đãi tại ngành một.
- Sinh viên thuộc các đối tượng liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo phải nộp lại hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập mỗi học kỳ (2 lần / năm).
- Kết quả chính thức sinh viên được miễn giảm học phí sinh viên xem tại website phòng Công tác Sinh viên: http://ctsv.hcmussh.edu.vn (dự kiến ngày 12/04/2021).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.