Thông báo thu hồ sơ xét trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2020-2021

Căn cứ theo các quy định hiện hành, Nhà trường thông báo thu hồ sơ xét trợ cấp xã hội (TCXH) đối với sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:


1. Đối tượng:


Lưu ý:

- Mức trợ cấp xã hội: 140.000đ/tháng x 6 tháng/học kỳ;
- Các bản sao công chứng có thời gian không quá 6 tháng;
- Sinh viên đối tượng 4 đã được nhận TCXH trong học kỳ 1, năm học 2020-2021 phải nộp lại hồ sơ mới để được tiếp tục xét cấp TCXH trong học kỳ này; sinh viên thuộc các đối tượng còn lại chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt khóa học.


2. Đăng ký xét TCXH:
- Sinh viên đăng ký trực tuyến tại đây;
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/3 đến ngày 26/3/2021;
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng P2.01-Nhà Điều hành, Cơ sở Thủ Đức).


Thông tin chi tiết và thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại: 028.3829.3828, số nội bộ: 111.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.