Thời khóa biểu chuyên ngành - học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Chương trình chuẩn)

 

>> Xem thời khóa biểu TẠI ĐÂY.

Lưu ý:
- Thời khóa biểu thể hiện thời gian học của các môn trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo lớp chuyên ngành. Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để thực hiện đăng ký môn học của học kỳ.

- Đối với các môn Ngoại ngữ chuyên ngành và các môn có chia lớp theo chuyên ngành, sinh viên phải ĐĂNG KÝ ĐÚNG LỚP (lớp 1, lớp 2,...) theo thời khóa biểu đã xếp và HỌC THEO ĐÚNG LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ. 

- Phòng học sẽ được cập nhật cụ thể trong thời gian tới.

- Đề nghị sinh viên theo dõi và cập nhật thường xuyên những thay đổi nếu có của thời khóa biểu trên website Khoa.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.