Thông báo thay đổi hình thức học tập và thời gian thi học kỳ

Căn cứ theo công văn của Nhà trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và việc giảng dạy trực tuyến (xem các thông báo tại website Khoa), Khoa Du lịch thông báo đến sinh viên một số vấn đề:

- Các môn học chưa kết thúc trong học kỳ sẽ chuyển qua hình thức học trực tuyến theo hướng dẫn của Nhà trường. Sinh viên chủ động theo dõi thông tin từ giảng viên phụ trách môn học.

- Hoãn tất cả các lịch thi học kỳ của Khoa cho đến khi có thông báo mới.

- Sinh viên cần chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.