Thông báo kết quả dự kiến học bổng KKHT HK 2 2019-2020

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo điểm chuẩn dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2015 (Khoa Ngữ văn Nga), 2016, 2017, 2018 và 2019 như sau: * Danh sách dự kiến SV được nhận HB tại đây.


Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết. Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập, sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn). Thắc mắc liên quan đến kết quả học tập, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn).
Thời gian tiếp nhận thông tin phản hồi: từ ngày 10/11/2020 đến ngày 25/11/2020. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.