Thời khóa biểu chuyên ngành - học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Chương trình chuẩn) - cập nhật 05/01/2021

>> Xem thời khóa biểu TẠI ĐÂY.

Lưu ý:

- Thời khóa biểu đã cập nhật bổ sung thêm một số môn học của học kỳ 2
- Đề nghị sinh viên theo dõi và cập nhật thường xuyên những thay đổi nếu có của thời khóa biểu trên website Khoa.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.