Danh sách dự kiến sinh viên được xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (học kỳ 2, năm học 2020-2021)

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả (dự kiến) xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2020-2021:

* Sinh viên xem danh sách (dự kiến) tại đây. (sinh viên xem đối tượng theo từng sheet)

* Thông tin phản hồi vui lòng gửi vào email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc điện thoại: 028 38293828 - 111 (gặp cô Hà), thời gian phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/4/2021.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.