Thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2020-2021

Căn cứ các quy định hiện hành và hồ sơ đề nghị xét trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên, Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận TCXH trong học kỳ 2, năm học 2020-2021.

1. Sinh viên xem danh sách tại đây.
2. Lưu ý: 
- Sinh viên có tên trong “Danh sách cần bổ túc hồ sơ” thực hiện bổ sung các giấy tờ hợp lệ để được xét nhận TCXH trong học kỳ này;
- Sinh viên có thắc mắc hoặc thay đổi về thông tin và đối tượng nhận TCXH, vui lòng liên hệ phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: quoctrong@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại: 028 38293828 – 111 để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ bổ sung, thắc mắc, thay đổi thông tin trước ngày 07/5/2021 (thứ Sáu).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.