Học bổng LOTTE năm học 2020-2021 (đợt 2)

Theo thông báo của Tập đoàn LOTTE, Hàn Quốc về việc xét chọn các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và rèn luyện dự tuyển học bổng LOTTE năm học 2020-2021 (đợt 2). Nhà trường thông báo triển khai chương trình học bổng trên như sau:


1. Số lượng học bổng: 08 suất.


2. Giá trị học bổng: 400USD/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 hoặc thứ 4;
- Hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 7.00 trở lên;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2020-2021.


4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng có dán ảnh (tải mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có chứng thực;
- Phiếu điểm các học kỳ có xác nhận của Trường;
- Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có);
- Sinh viên đăng ký dự tuyển trực tuyến tại liên kết: http://bit.ly/Hocbongsv trước khi nộp hồ sơ.


Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo và tuyển chọn 01 sinh viên đạt tiêu chuẩn dự tuyển học bổng. Các khoa/bộ môn gửi công văn đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16 tháng 3 năm 2021 (thứ Ba).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.