TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Chi Bộ:

-       Bí thư Chi Bộ: ThS. Nguyễn Văn Thanh

-       Phó Bí thư Chi Bộ: ThS. Nguyễn Thu Cúc

Công Đoàn:

-       Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Nguyễn Đình Toàn

-       Phó Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Phan Thị Hồng Dung

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

Trưởng Khoa

Quản lý chung, phụ trách công tác tổ chức, đảm bảo chất lượng, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn

ThS. Nguyễn Văn Thanh

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác đào tạo chính quy, liên thông, hợp tác trong nước

PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác sinh viên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

  

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

Trưởng Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Văn Thanh

Phó trưởng Khoa Du lịch

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

Phó trưởng Khoa Du lịch

Ủy viên

4

TS. Ngô Thanh Loan

Giảng viên chính Khoa Du lịch

Ủy viên

5

ThS. Trần Việt Vương

Trưởng ngành Khách sạn – Khoa Du lịch - Đại học Hoa Sen

Ủy viên

6

ThS. Trương Hoàng Phương

Giám đốc Công ty TNHH Exotic Việt Nam

Ủy viên

7

ThS. Võ Thu Hà

Giám đốc nhân sự Công ty Du lịch Viettravel

Ủy viên


 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Khoa Du lịch hiện có 20 cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Về trình độ của đội ngũ cán bộ, hiện có:

                    Phó giáo sư 1

                    Tiến sĩ        04

                    Thạc sĩ       14

                    Cử nhân     02

(Trong đó, có 05 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.