TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Chi Bộ:

-       Bí thư: ThS. Nguyễn Văn Thanh

-       Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Thu Cúc

Công Đoàn:

-       Chủ tịch: TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

-       Phó Chủ tịch: ThS. Nguyễn Đình Toàn

-       Ủy viên: ThS. Trần Duy Minh

 

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Ngô Thanh Loan

Trưởng Bộ môn

Phụ trách công tác tổ chức, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo không chính quy

ThS. Nguyễn Văn Thanh

Phó Trưởng Bộ môn

Phụ trách công tác đào tạo chính quy, công tác sinh viên, quan hệ đối ngoại

  

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Ngô Thanh Loan

Trưởng Bộ môn Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

ThS. Nguyễn Văn Thanh

Phó Trưởng Bộ môn Du lịch

Thư ký

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

Giảng viên Bộ môn Du lịch

Uỷ viên

TS. Đỗ Quốc Thông

Phó TGĐ Công ty Du lịch Bến Thành

Uỷ viên

ThS. Trương Hoàng Phương

Giám đốc công ty Du lịch Vietmark

Uỷ viên

ThS. Trần Việt Vương

Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học, Đại học Hoa Sen

Uỷ viên

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bộ môn Du lịch hiện có 17 cán bộ, giảng viên cơ hữu.

Về trình độ của đội ngũ cán bộ, hiện có:

                    Tiến sĩ             03

                    Thạc sĩ            10

                    Cử nhân          04

(Trong đó, có 02 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh, 02 cử nhân đang học cao học)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.