CỐ VẤN HỌC TẬP

GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

 GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

 EMAIL LIÊN HỆ

 Đại cương

 Thầy Trần Duy Minh

 tdminh@hcmussh.edu.vn

 Chuyên ngành

 Thầy Nguyễn Văn Thanh

 Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

 nvthanh@hcmussh.edu.vn

 phamthuynguyet@hcmussh.edu.vnCHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Năm học 2015 – 2016

CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

GV PHỤ TRÁCH

Hướng dẫn chung về học vụ, quy chế và chương trình đào tạo

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (thay đổi lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi, xét tốt nghiệp

Cô Đỗ Thanh Hà

hadothanh@hcmussh.edu.vn

Phụ trách về học bổng, điểm rèn luyện và các chế độ, chính sách cho sinh viên

Cô Phạm Thị Hồng Cúc

phamthihongcuc@hcmussh.edu.vn

Phụ trách thư viện khoa, thiết bị phục vụ học tập và hỗ trợ phong trào sinh viên

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Phụ trách lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thầy Phạm Đức Thiện

ducthien.pham@hcmussh.edu.vn

  

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP

Năm học 2015 – 2016


Lớp

GVCN

Email

Năm I (K. 2015)

Thầy Nguyễn Đình Toàn

nguyendinhtoan@hcmussh.edu.vn

Năm II (K. 2014)

 

 

Hướng dẫn du lịch

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Quản trị lữ hành

Thầy Nguyễn Quang Vũ

vunguyenquang@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Năm III (K. 2013)

 

   

Quản trị lữ hành

Cô Nguyễn Thu Cúc

ntcuc@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

Năm IV (K. 2012)

 

   

Hướng dẫn du lịch

Thầy Dương Đức Minh

duongducminh@hcmussh.edu.vn

Quản trị lữ hành

Cô Phan Thị Hồng Dung

phanthihongdung@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Thầy Nguyễn Văn Thanh

nvthanh@hcmussh.edu.vn


 

XEM LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN DU LỊCH

Thông tin liên hệ:

Bộ môn Du lịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.220

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3829 3828 - 180

Fax: 08. 3822 1903

Email: dulich@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.