CỐ VẤN HỌC TẬP

GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

 GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

 EMAIL LIÊN HỆ

 Đại cương

 Thầy Trần Duy Minh

 tdminh@hcmussh.edu.vn

 Chuyên ngành

 Thầy Nguyễn Văn Thanh

 Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

 nvthanh@hcmussh.edu.vn

 phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

 

CHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Năm học 2017 –  2018

 

CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

GV PHỤ TRÁCH

Hướng dẫn chung về học vụ, quy chế và chương trình đào tạo

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (thay đổi lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi, xét tốt nghiệp

Cô Đỗ Thanh Hà

hadothanh@hcmussh.edu.vn

Phụ trách về học bổng, điểm rèn luyện và các chế độ, chính sách cho sinh viên

Cô Trương Hoàng Tố Nga

tonga.dulich@hcmussh.edu.vn

Trực văn phòng, trực điện thoại, phụ trách thư viện khoa, thiết bị phục vụ học tập và tiếp nhận hồ sơ sinh viên

Cô Trần Ngọc Huyền Trân

tranhuyentran@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi lịch học, lịch thi, điểm thi hệ liên thông

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Phụ trách lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thầy Phạm Đức Thiện

ducthien.pham@hcmussh.edu.vn

  

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP

Năm học 2017 – 2018

Lớp

 

GVCN

 

Họ tên lớp trưởng

 

Số điên thoại

 

 

Năm I (K8 - 2017)

 

Cô Ngô Thanh Loan

 

Trần Trọng Ái

 

0984.644.914

 

Cô Phạm Thị Hồng Cúc

 

Nguyễn Hàn Hà Ni

 

0120.265.9437

 

 

 

Hà Xuân Nhi

 

0165.935.9817

 

Năm II (K7 - 2016)

 

Cô Hoàng Ngọc Minh Châu

 

Nguyễn Tâm Minh

 

0125.536.9653

 

Thầy Lê Hải Nguyên

 

Lê Văn Toàn

 

0981.864.569

 

Năm III (K6 - 2015)

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn du lịch

 

Thầy Nguyễn Đình Toàn

 

Võ Thị Ngọc Sen

 

0122.685.9923

 

Quản trị lữ hành

 

Cô Phan Thị Hồng Dung

 

Huỳnh Quế Chi

 

0120.735.6911

 

Quản trị KS-NH-Resort

 

Cô Trần Thị Tuyết Vân

 

Nguyễn Đặng Hồng Nhung

 

0121.284.7352

 

Năm IV (K5 - 2014)

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn du lịch

 

Thầy Trần Duy Minh

 

Lâm Thị Cẩm Giang

 

0169.990.6199

 

Quản trị lữ hành

 

Thầy Nguyễn Quang Vũ

 

Trần Huỳnh Long Trấn

 

0169.207.1063

 

Quản trị KS-NH-Resort

 

Cô Dương Thị Hữu Hiền

 

Hồ Tú Ẩn

 

0165.319.2650

 

 

XEM LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN DU LỊCH

Thông tin liên hệ:

Bộ môn Du lịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.220

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3829 3828 - 180

Fax: 028. 3822 1903

Email: dulich@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.