CỐ VẤN HỌC TẬP

GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

 GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

 EMAIL LIÊN HỆ

 Đại cương

 Thầy Trần Duy Minh

 tdminh@hcmussh.edu.vn

 Chuyên ngành

 Thầy Nguyễn Văn Thanh

 Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

 nvthanh@hcmussh.edu.vn

 phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

 
CHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Năm học 2015 – 2016

CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

GV PHỤ TRÁCH

Hướng dẫn chung về học vụ, quy chế và chương trình đào tạo

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Lập thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (thay đổi lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi, xét tốt nghiệp

Cô Đỗ Thanh Hà

hadothanh@hcmussh.edu.vn

Phụ trách về học bổng, điểm rèn luyện và các chế độ, chính sách cho sinh viên

Cô Phạm Thị Hồng Cúc

phamthihongcuc@hcmussh.edu.vn

Phụ trách thư viện khoa, thiết bị phục vụ học tập và hỗ trợ phong trào sinh viên

Lập thời khóa biểu, theo dõi lịch học, lịch thi, điểm thi hệ liên thông

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Phụ trách lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thầy Phạm Đức Thiện

ducthien.pham@hcmussh.edu.vn

  

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP

Năm học 2015 – 2016

Lớp

GVCN

Email

Năm I (K. 2015)

Thầy Nguyễn Đình Toàn

nguyendinhtoan@hcmussh.edu.vn

Năm II (K. 2014)

 

 

Hướng dẫn du lịch

Thầy Trần Duy Minh

tdminh@hcmussh.edu.vn

Quản trị lữ hành

Thầy Nguyễn Quang Vũ

vunguyenquang@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Cô Dương Thị Hữu Hiền

huuhien@hcmussh.edu.vn

Năm III (K. 2013)

 

   

Quản trị lữ hành

Cô Nguyễn Thu Cúc

ntcuc@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Cô Phạm Thị Thúy Nguyệt

phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

Năm IV (K. 2012)

 

   

Hướng dẫn du lịch

Thầy Dương Đức Minh

duongducminh@hcmussh.edu.vn

Quản trị lữ hành

Cô Phan Thị Hồng Dung

phanthihongdung@hcmussh.edu.vn

Quản trị KS-NH-Resort

Thầy Nguyễn Văn Thanh

nvthanh@hcmussh.edu.vn

 

XEM LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG BỘ MÔN DU LỊCH

Thông tin liên hệ:

Bộ môn Du lịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A.220

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3829 3828 - 180

Fax: 08. 3822 1903

Email: dulich@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.