STT

Họ và tên

Học vị
Chức danh

Chức vụ

Email

1

Phạm Thị Thúy Nguyệt

TS, GV

Trưởng Bộ môn

phamthuynguyet@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Văn Thanh

ThS, GVC

Phó Trưởng Bộ môn

Bí thư Chi bộ

nvthanh@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Thu Cúc

ThS, GVC

Phó Bí thư Chi bộ

ntcuc@hcmussh.edu.vn

4

Ngô Thanh Loan

TS, GVC

 

loanngothanh@hcmussh.edu.vn

5

Hoàng Ngọc Minh Châu

TS, GV

 

hoangngocminhchau@hcmussh.edu.vn

6

Phạm Thị Hồng Cúc

ThS, GV

 

phamthihongcuc@hcmussh.edu.vn

7

Phan Thị Hồng Dung

ThS, GV

 

phanthihongdung@hcmussh.edu.vn

8

Nguyễn Văn Chất

ThS, GV

 

nguyenvanchat@hcmussh.edu.vn

9

Dương Đức Minh

ThS, GV

 

duongducminh@hcmussh.edu.vn

10

Trần Duy Minh

ThS, GV

 

tdminh@hcmussh.edu.vn

11

Lê Hải Nguyên

ThS, GV

 

lehainguyen@hcmussh.edu.vn

12

Nguyễn Đình Toàn

ThS, GV

Chủ tịch Công Đoàn

nguyendinhtoan@hcmussh.edu.vn

13

Đỗ Thanh Hà

ThS, CV

 

hadothanh@hcmussh.edu.vn

14

Nguyễn Quang Vũ

ThS, GV

 

vunguyenquang@hcmussh.edu.vn

15

Dương Thị Hữu Hiền

ThS, GV

 

huuhien@hcmussh.edu.vn

16

Trần Thị Tuyết Vân

ThS, CV

 

tranthituyetvan202@gmail.com

17

Phạm Đức Thiện

CN, CV

 

ducthien.pham@hcmussh.edu.vn

18

Trương Hoàng Tố Nga

CN, CV

 

 

19

Trần Ngọc Huyền Trân

CN, CV

Thư ký Bộ môn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.