Thông báo kết quả chính thức học bổng KKHT HK 2 2019-2020

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo điểm chuẩn chính thức xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2015 (Khoa Ngữ văn Nga), 2016, 2017, 2018 và 2019 như sau:


 

* Xem danh sách sinh viên nhận học bổng tại đây (Đối với Khoa Lịch sử, Khoa Quan hệ Quốc tế, sinh viên xem kết quả học bổng tại văn phòng Khoa).


Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản học bổng khuyến khích học tập tại liên kết: https://forms.gle/pL7JvpGiGLgzWjTm6
Các trường hợp không cung cấp hoặc sai tài khoản, sinh viên sẽ không nhận được học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ này.
Thời gian kiểm tra và cập nhật tài khoản: trước ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.