Khung chương trình đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo quy định mới

STT

Môn học

Nội địa

Quốc tế

1

Cơ sở ngành

Địa lý Việt Nam

x

x

2

Lịch sử Việt Nam

x

x

3

Văn hóa Việt Nam

x

x

4

Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

x

x

5

Lịch sử văn minh thế giới

 

x

6

Chuyên ngành & Nghiệp vụ

Tổng quan du lịch

x

x

7

Khu du lịch và tuyến điểm du lịch VN

x

x

8

Tâm lý du khách

x

x

9

Nghệ thuật giao tiếp trong HDDL (nội địa và quốc tế)

x

x

10

Kỹ năng nghiệp vụ HDDL

x

x

11

Y tế Du lịch

x

x

12

Giao lưu văn hóa quốc tế

 

x

13

Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú

 

x

14

Lễ tân ngoại giao

 

x

15

Thực hành

Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

x

x

16

Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

x

x

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.