Thông báo tạm ngưng hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên K07

Do những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giảng dạy và học tập hiện nay của nhà Trường đang được tạm ngưng theo chủ trương chung của Giám đốc ĐHQG-HCM và của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Căn cứ tình hình thực tế trong giai đoạn hiện tại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, BCN Khoa Du lịch đã quyết định cho toàn thể sinh viên tạm ngưng hoạt động thực tập tốt nghiệp từ ngày 16/03/2020 cho đến khi có thông báo mới của các cơ quan hữu quan về quản lý dịch bệnh. 


Trong thời gian tạm ngưng hoạt động thực tập tại các doanh nghiệp, sinh viên vẫn phải giữ liên lạc với GVHD để được tư vấn việc thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.


Yêu cầu cho chuyên đề tốt nghiệp:
• Về hình thức: sinh viên làm bài theo nhóm có chung GVHD (cụ thể: mỗi GVHD sẽ chia nhóm sinh viên do mình phụ trách thành tối đa 02 nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ có 3-4 sinh viên).
• Về nội dung: do tạm ngưng hoạt động thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp nên sinh viên không có điều kiện tiếp cận một cách đầy đủ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, do vậy, nhóm sinh viên sẽ phải trao đổi với GVHD để xác định tên đề tài.
• Về cơ cấu điểm: điểm của chuyên đề tốt nghiệp sẽ thay thế cho phần điểm của “Dự án khởi nghiệp” trong tổng điểm của học phần Thực tập tốt nghiệp. Như vậy, thành phần điểm Thực tập tốt nghiệp sẽ bao gồm:
(1) Điểm làm việc quá trình với GVHD
(2) Điểm quyển báo cáo TTTN do GVHD chấm
(3) Điểm đánh giá do Doanh nghiệp chấm (quy đổi)
(4) Điểm Chuyên đề tốt nghiệp do Hội đồng chấm
• Về thời gian thực hiện:
- Tháng 03/2020: sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và chọn chủ đề thực hiện; sinh viên phải làm việc với GVHD để xác định tên cụ thể của chuyên đề tốt nghiệp.
- Dự kiến vào cuối tháng 3: BCN Khoa sẽ duyệt và công bố danh sách sinh viên và tên chuyên đề tốt nghiệp.
- Tháng 04–05–06/2020: sinh viên thực hiện viết chuyên đề song song với quá trình thực tập tại doanh nghiệp (nếu dịch bệnh đã qua). Sinh viên phải làm việc với GVHD để triển khai nội dung chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp.
- Dự kiến ngày 10/07/2020: nộp chuyên đề.
- BCN Khoa sẽ thành lập hội đồng chấm các chuyên đề của sinh viên sau khi các chuyên đề được nộp về Khoa.

Lưu ý: do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời điểm xét tốt nghiệp cũng sẽ được dời chậm lại. Nhà Trường sẽ tạo điều kiện linh hoạt xét tốt nghiệp cho sinh viên ngay khi có đủ bảng điểm và các yêu cầu bắt buộc khác theo quy định.


Thông báo này thay thế cho các thông báo trước đó. Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện.

Ban chủ nhiệm Khoa


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.