Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 - cập nhật ngày 19/12/2019

 

>> Xem thời khóa biểu tại đây.

Lưu ý:
- Thời khóa biểu đã có cập nhật một số thay đổi so với bản dự kiến (ngày 08/12/2019) bao gồm: bổ sung môn học, cập nhật thời gian học, phòng học...

- Những môn học sinh viên chưa đăng ký trong đợt 1 vừa qua, sẽ tiến hành đăng ký bổ sung trong đợt đăng ký sắp tới (xem thông báo về việc Đăng ký môn học, học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại đây)

- Với những môn học chuyên ngành có chia thành 2 lớp (lớp 1, lớp 2), sinh viên cần phải xem kỹ và đăng ký đúng lớp mở cho chuyên ngành mình.
- Thời khóa biểu có thể sẽ còn thay đổi, đề nghị sinh viên theo dõi và cập nhật thường xuyên trên website của Khoa. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.