Thông tin về đăng ký học phần HK2 (20-21) và hủy kết quả HK1 (20-21) với sinh viên Khóa 2018 chưa đạt trình độ ngoại ngữ

Theo Quyết định số 420/QĐ-XHNV-ĐT ngày 25/7/2018 ban hành Quy định về tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên và chuẩn trình độ ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy và dữ liệu sinh viên chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ để lên năm 3, Phòng Đào tạo thông tin đến các khoa/bộ môn một số nội dung cho sinh viên khóa 2018 – 2022 như sau:

1. Đối với sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét đạt chuẩn theo Điều 6 (điều kiện miễn học và thi xếp lớp ngoại ngữ không chuyên) các khoa/bộ môn thu chứng chỉ và nộp về P. Đào tạo vào tuần cuối cùng của các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12.

2. Đối với sinh viên chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ (chưa đạt trình độ A2 được quy định tại khoản 4, Điều 4) theo danh sách đính kèm:

- Phòng Đào tạo sẽ hủy kết quả học phần học kỳ 1 (NH 2020-2021) từ ngày 31/01/2021 nếu sinh viên không nộp kết quả thi hoặc chứng chỉ để cập nhật (những sinh viên đã gia hạn nộp chứng chỉ).

- Phòng Đào tạo sẽ chặn đăng ký học phần học kỳ 2 (NH 2020-2021) từ ngày 25/01/2021 nếu sinh viên không nộp kết quả thi hoặc chứng chỉ để cập nhật.

- Trung tâm ngoại ngữ (cơ sở Thủ Đức) tổ chức các lớp ngoại ngữ không chuyên: TO4, NA4, HSK2 từ tháng 2/2021, sinh viên không đủ điều kiện về ngoại ngữ sẽ được đăng ký học phần học kỳ 2 (NH 2020-2021) và phải đạt kết quả các lớp ngoại ngữ này thì sinh viên được công nhận học phần học kỳ 2 (NH 2020 – 2021).


Phòng Đào tạo

>> DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2018 CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ THEO LỘ TRÌNH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.