Thông báo phúc khảo bài thi kết thúc học phần, HK II, 2018-2019

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức nhận đơn và chấm phúc khảo bài thi các môn đại cương và chuyên ngành của học kỳ II, năm học 2018-2019


  1. Thời gian: từ ngày 26/7/2019 đến hết ngày 14/8/2019
    • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
    • Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

    •  

  2. Địa điểm: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  • Lửng C, cơ sở Đinh Tiên Hoàng; hoặc
  • Phòng A05bis, cơ sở Thủ Đức

 

Ghi chúSinh viên nhận đơn trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCL hoặc download tại mục Biểu mẫu trên website: http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.