Thông báo xét tốt nghiệp sinh viên khóa 2014 trong năm 2018

Theo quy định của nhà trường về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, có 3 đợt xét được tổ chức định kỳ trong năm vào các tháng 03, 07 và tháng 10 (xem lại thông báo tại đây).


Sinh viên khóa 2014 (K5) sẽ hoàn tất chương trình học của năm học cuối 2017-2018 (theo đúng kế hoạch đào tạo 4 năm của chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) vào giữa tháng 06/2018. Vì thế sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học đúng tiến độ có thể nộp đơn xét tốt nghiệp từ đợt 3 trong tháng 08/2018 (và sẽ được xét vào tháng 10/2018).


Bên cạnh đó để tạo điều kiện cho sinh viên được tốt nghiệp sớm, bộ môn sẽ tranh thủ bổ sung những trường hợp đã hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp ngay khi có điểm học tập trong tháng 06/2018 (để sẽ được xét vào tháng 07/2018). Do đó những sinh viên không bị nợ học phần của các học kỳ trước và đã có đủ chứng chỉ theo quy định có thể nộp hồ sơ sớm trong tháng 05/2018 tại văn phòng bộ môn để được xét tốt nghiệp trong đợt 2 của năm 2018. 


Điều kiện xét tốt nghiệp và hồ sơ cần có như sau:

I. Điều kiện xét tốt nghiệp
1. Sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo: 140 tín chỉ.
2. Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên.
3. Tích lũy đầy đủ chứng chỉ theo quy định Nhà trường.
4. Không vi phạm kỷ luật.
5. Nộp đủ học phí.

II. Hồ sơ xét tốt nghiệp
1. Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu).
2. 02 bản sao chứng chỉ B ngoại ngữ (các chứng chỉ ngoại ngữ đã được trường thông báo và quy đổi, có công chứng).
3. 02 bản sao chứng chỉ tin học (có công chứng).
4. 01 bản sao GDTC (không công chứng).
5. 01 bản sao GDQP (không công chứng).

Lưu ý:
- Trong trường hợp sinh viên có nhu cầu hủy bỏ các học phần tự chọn đã học dư thì nộp kèm Đơn xin hủy môn học trong hồ sơ xét tốt nghiệp.
- Tất cả các mẫu đơn, sinh viên có thể tải về từ mục Biểu mẫu trên trang web bộ môn.
- Nếu có thắc mắc về vấn đề xét tốt nghiệp, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với giáo vụ hoặc các thầy cô cố vấn học tập của bộ môn để được giải đáp cụ thể.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.