Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A - lớp K06 (2015)

THÔNG BÁO

V/v nộp chứng A ngoại ngữ của lớp k.6 (khóa 2015 - 2019)

Sinh viên Du lịch K6 (2015-2019) chưa nộp chứng chỉ A ngoại ngữ phải nộp bản sao chứng chỉ theo yêu cầu về văn phòng bộ môn trước ngày 30/07/2017. 


Sinh viên phải nộp 1 bản photo có công chứng của chứng chỉ cho lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ tập hợp và lập danh sách gửi về VP Bộ môn để giáo vụ gửi về phòng Đào tạo đúng thời hạn.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.