Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 - dự kiến

>> Xem thời khóa biểu tại đây.


Lưu ý:
- Đây là thời khóa biểu dự kiến để sinh viên xem trước những môn học dành cho chuyên ngành mình trong học kỳ sắp tới và thực hiện đăng ký tín chỉ cho phù hợp.

- Sinh viên đăng ký các môn Anh văn chuyên ngành theo đúng mã lớp của mình (lớp 1 hoặc lớp 2 đã có ghi trong thời khóa biểu). Mọi trường hợp đăng ký sai thì sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm"

- Thời khóa biểu có thể sẽ có thay đổi, đề nghị sinh viên theo dõi và cập nhật thường xuyên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.