Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 (khóa 2013)

THÔNG BÁO
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 (khóa 2013)


1)- Ngày 29/12/2016: họp cả lớp K2013 để nghe phổ biến nội dung và yêu cầu của học phần Thực tập tốt nghiệp.


2)- Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 31/01/2017: sinh viên liên hệ cơ quan thực tập, đăng ký đơn vị thực tập và đề tài thực tập tốt nghiệp; lớp trưởng tổng hợp và gửi danh sách về Bộ môn.


3)- Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 10/02/2017: Bộ môn xét duyệt đơn vị thực tập của sinh viên, cấp công văn (chỉ cấp một lần) và thông báo danh sách chính thức trên website của Bộ môn.


4)- Thời gian chính thức được tính cho đợt thực tập tốt nghiệp là từ 01-03-2017 đến hết 31-05-2017 (đủ 03 tháng liên tục); trường hợp do yêu cầu của đơn vị tiếp nhận, sinh viên phải thực tập sớm hơn thì thời gian được tính từ 15-02-2017 đến 15-05-2017.


5)- Ngày 12/06/2017: hạn cuối nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp; sau đó, sinh viên tổ chức một sự kiện du lịch, hội đồng chấm thi sẽ đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên (kế hoạch chi tiết sẽ được thông báo sau).


Ban chủ nhiệm Bộ môn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.