Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2020-2021 như sau:


1. Số lượng học bổng: 10 suất.


2. Giá trị học bổng: 340USD/suất.


3. Điều kiện dự tuyển:

- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 hoặc 4;

- Kết quả học tập đạt từ 8.0 trở lên, kết quả rèn luyện từ 80 trở lên;

- Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2019-2020;

- Chưa nhận học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác trong năm học 2020-2021.


4. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3x4 chụp không quá 6 tháng (tải mẫu, chữ viết rõ ràng, địa chỉ email cần viết chính xác và có tính lâu dài);

- Bảng điểm năm học 2019-2020 (hai học kỳ), có xác nhận của Trường;

- Bản photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích.

Sinh viên nộp hồ sơ về khoa/bộ môn, khoa/bộ môn chọn từ một đến hai sinh viên đạt tiêu chuẩn dự tuyển học bổng và gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 23/10/2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.