Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 của trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHCM sẽ được tổ chức từ ngày 04/06/2018 đến 09/06/2018 dành cho sinh viên tham gia nghiên cứu  trong năm học này.

Để chuẩn bị cho tuần lễ này, các nhóm đã đăng ký và đang thực hiện đề tài nghiên cứu trong năm học cần hoàn tất công trình trong thời gian tháng tháng 5/2018 và nộp báo cáo khoa học về Bộ môn trước ngày 24/05/2018.

Các nhóm có ý tưởng nghiên cứu mới trong năm học tới, cần chuẩn bị nội dung và hoàn thiện ý tưởng. Trong tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018, bộ môn sẽ có hướng dẫn để sinh viên đăng ký đề tài thực hiện.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.