Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 (khóa 2011)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm 4 (khóa 2011)

- Từ ngày 08/12/2014 đến 11/01/2015: Sinh viên liên hệ cơ quan thực tập và đăng ký danh sách với lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp và gửi danh sách về Bộ môn.
- Từ ngày 12/01/2015 đến 20/01/2015: Bộ môn xét duyệt, điều chỉnh cơ quan thực tập (nếu có) và thông báo danh sách chính thức cho sinh viên trên website của Bộ môn.
- Từ ngày 01/03/2015 đến 31/05/2015: Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại đơn vị đã đăng ký.
- Ngày 15/06/2015: Hạn cuối nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp.
- Ngày 29/06/2015: Sinh viên trình bày kết quả thực tập tốt nghiệp trước Bộ môn.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.