Thông báo việc thực hiện “Chuyên đề tốt nghiệp” thay thế cho hoạt động “Khởi nghiệp” của sinh viên K7 năm 2020

Do những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giảng dạy và học tập hiện đang được tạm ngưng theo quy định chung của nhà Trường. Vì vậy, các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội Khởi nghiệp của sinh viên K7 năm 2020 đã không thể triển khai được như kế hoạch.


Căn cứ tình hình thực tế, đồng thời để tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian tập trung hoàn thành các yêu cầu của kỳ thực tập tốt nghiệp, Ban chủ nhiệm Khoa Du lịch quyết định không tiếp tục tổ chức hoạt động Khởi nghiệp cho sinh viên lớp K7 trong năm học này. Thay vào đó, sinh viên phải thực hiện một Chuyên đề tốt nghiệp.


Yêu cầu cụ thể của Chuyên đề tốt nghiệp:


Về nội dung: sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu và viết một chuyên đề gắn với thực tiễn của đơn vị thực tập. Sinh viên sẽ chọn một chủ đề theo danh mục gợi ý của từng chuyên ngành (danh mục đính kèm) hoặc sinh viên tự đề xuất chủ đề và thống nhất với giảng viên hướng dẫn để triển khai thực hiện.


Về hình thức: sinh viên có thể chọn hình thức làm bài cá nhân hoặc theo nhóm; trường hợp làm theo nhóm: chỉ chấp nhận nhóm gồm tối đa 3 thành viên cùng thực tập tại một doanh nghiệp và chung giảng viên hướng dẫn.


Về cơ cấu điểm: điểm của “Chuyên đề tốt nghiệp” sẽ thay thế cho phần điểm của “Dự án khởi nghiệp” trong tổng điểm của học phần Thực tập tốt nghiệp. Như vậy, thành phần điểm Thực tập tốt nghiệp sẽ bao gồm:
(1) Điểm làm việc quá trình với GVHD
(2) Điểm quyển báo cáo TTTN do GVHD chấm
(3) Điểm đánh giá do Doanh nghiệp chấm (quy đổi)
(4) Điểm Chuyên đề tốt nghiệp do Hội đồng chấm


Về thời gian thực hiện (dự kiến):
- Tháng 03/2020: sinh viên tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề tại đơn vị thực tập; tìm hiểu và chọn chủ đề thực hiện từ danh mục các chủ đề gợi ý hoặc đề xuất chủ đề để đăng ký; sinh viên phải làm việc với GVHD để xác định tên cụ thể của chuyên đề tốt nghiệp.
- Dự kiến vào cuối tháng 3: Khoa sẽ công bố danh sách sinh viên và tên chuyên đề tốt nghiệp.
- Tháng 04–05/2020: sinh viên thực hiện viết chuyên đề song song với quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên phải làm việc với GVHD để triển khai nội dung chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp.
- Ngày 05/06/2020: nộp chuyên đề + báo cáo thực tập tốt nghiệp.
- Ban chủ nhiệm Khoa sẽ thành lập hội đồng chấm các chuyên đề của sinh viên sau khi các chuyên đề được nộp về Khoa.

Các thông báo khác có liên quan đến “Chuyên đề tốt nghiệp” sẽ được cập nhật cho giảng viên và sinh viên theo dõi và thực hiện.


* Gợi ý đề tài thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp:


- Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn


- Chuyên ngành Quản trị Lữ hành


- Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.