Chương trình hội thảo Du lịch năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
DU LỊCH THÔNG MINH - NỀN TẢNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂNThời gian Nội dung


07:30 - 08:15 Đón tiếp đại biểu


08:15 - 08:30 Khai mạc Hội thảo


08:30 - 08:45 Phát biểu đề dẫn


08:45 - 09:15 Tham luận


1. “Tác động của công nghệ tới hành vi du lịch của giới trẻ” - Nguyễn Thị Vân Hạnh, Bộ môn Du lịch, ĐHKHXH&NV


2. “Du lịch thông minh - xu thế của thời đại mới” – Đỗ Hiền Hòa, Đại học Công Nghiệp TPHCM


09:15 – 09: 45 Thảo luận


09:45 - 10:15 Tea-break


10:15 - 11:00 Tham luận

 

3. “Những thách thức của một sàn tour trọn gói trực tuyến” - Mai Thị Minh Thuy, Lê Hồng Tú, Công ty Triptour.vn


4. “Kinh nghiệm quốc tế trong việc cải tạo khu ổ chuột hướng đến du lịch đô thị thông minh” - Đặng Nguyễn Thiên Hương, Nguyễn Hải Nguyên, Khoa Đô thị học, ĐHKHXH&NV


5. “Kết hợp WEBGIS và công nghệ hình ảnh 360 trong xây dựng ứng dụng hướng dẫn tham quan du lịch ảo tại khu du lịch núi Sam – An Giang”- Trần Duy Minh, Phan Quốc Trần Kha, Ngô Thanh Loan, Bộ môn Du lịch, ĐHKHXH&NV


11:00 - 11:30 Thảo luận


11:30 - 12:00 Tổng kết Hội thảo

>> Quay về trang chính

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.