Thông báo danh sách sinh viên nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả xét duyệt sinh viên nhận Trợ cấp xã hội trong học kỳ 1, năm học 2020-2021, như sau:

Danh sách sinh viên được xét nhận Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2020-2021 xem danh sách tại đây.

Để nhận Trợ cấp xã hội, sinh viên có tên trong danh sách thực hiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản Trợ cấp xã hội tại liên kết: https://bit.ly/taikhoansv.

Sinh viên kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng liên kết: https://bit.ly/tracuutk

Các trường hợp không cung cấp hoặc sai tài khoản, sinh viên sẽ không nhận được Trợ cấp xã hội trong học kỳ này.
Thời gian kiểm tra và cập nhật tài khoản: 
trước ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.