Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ Chính quy

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK II, năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:


-          Thời gian đăng ký:

  • Sinh viên khoá 2013, 2014, 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 08/01/2018 đến hết ngày 10/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2016, 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 11/01/2018 đến hết ngày 13/01/2018.

 

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện môn học:

  • Sinh viên khoá 2013, 2014: đăng ký từ 8h00 ngày 15/01/2018 đến hết ngày 16/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2015, 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 17/01/2018 đến hết ngày 18/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 19/01/2018 đến hết ngày 20/01/2018.

 

-          Thời gian hủy môn học:

  • Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

 

-          Cách thức đăng ký:

 

*           Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: hoangvu0107@yahoo.com để được giải đáp và hướng dẫn.
  • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp thầy Đức để được giải đáp (điện thoại: 08-38293828 – nhánh 173)

>> Sinh viên xem bản gốc thông báo tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.