Thư mời viết bài tham gia hội thảo Du lịch năm 2016: "Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập"

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                                                        

Số:       /TB-XHNV-BMDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HI THO


Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và 25 năm thành lập Bộ môn Du Lịch

“DU LCH VIT NAM TRONG BI CNH HI NHP”

 

Năm 2016 đánh dấu năm đầu tiên Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời, mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Quá trình hội nhập sẽ tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, xã hội của nước ta, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như cơ chế, chính sách, các động thái kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực… để thích nghi với những sự thay đổi trong giai đoạn mới.

Tại các quốc gia trong khu vực, du lịch có một vị trí đặc thù và vô cùng quan trọng, đóng góp tỷ trọng cao vào nền kinh tế các nước, trong đó có Việt Nam. Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới tạo ra cho ngành Du lịch nước ta nhiều cơ hội để phát triển; tuy nhiên nó cũng sẽ mang đến vô số các thách thức trong vấn đề cạnh tranh, mở rộng thị trường…

Nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1956 – 2016), 25 năm thành lập Bộ môn Du lịch (1991 – 2016), và nhằm giải quyết những câu hỏi được đặt ra xung quanh những cơ hội và thách thức tác động đến ngành du lịch quốc gia từ quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN, Bộ môn Du lịch dự kiến tổ chức hội thảo “Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập” tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường, các nhà quản lý, các doanh nghiệp có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ chuyên môn học thuật, tri thức lý luận và thực tiễn nhằm đưa ra các sáng kiến giúp ngành du lịch Việt Nam phát huy được những cơ hội, cũng như hạn chế được những thách thức mà quá trình hội nhập mang lại.

1.      Mục tiêu cụ thể của hội thảo

-       Công bố các công trình nghiên cứu về những vấn đề quản lý xuyên văn hóa, đào tạo, nhân lực, thực trạng khai thác các điểm đến, công tác bảo tồn các tài nguyên du lịch … có tác động đến ngành Du lịch Việt Nam và bài học từ các nước trong khu vực ASEAN trong bối cảnh hội nhập.

-       Thảo luận về những định hướng nghiên cứu, đào tạo mới trong giai đoạn tiếp theo cho ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

-       Tăng cường sự trao đổi học thuật và hợp tác giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong và ngoài trường có mối quan tâm đến sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.

2.      Các chủ đề khoa học của hội thảo

-       Hội thảo tập trung vào ba nhóm chủ đề chính như sau:

-       Du lịch và bảo tồn (tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn).

-       Du lịch và hội nhập văn hóa với khu vực và thế giới.

-       Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập.

3.      Kế hoạch tổ chức

3.1.           Thời gian, địa điểm

-       Thời gian tổ chức: tháng 10/2016 (dự kiến)

-       Địa điểm tổ chức: Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM

3.2.           Thời gian nhận đăng ký và gửi tham luận

-       Thời gian nhận đăng ký tham gia và toàn văn bài tham luận (bản in hoặc file mềm): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2016.

-       Thông báo kết quả đến tác giả: 20/09/2016

* Những bài viết chất lượng tốt và đáp ứng yêu cầu sẽ được Ban Tổ chức gửi đăng trên tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ - ĐHQG TP. HCM (ISSN 1859-0128), chuyên san về Du lịch.

* Ban Tổ chức không chi trả thù lao viết bài, mà chỉ có thù lao cho tác giả có bài viết được chọn báo cáo tại Hội thảo.

3.3.           Quy định hình thức trình bày tham luận

Nội dung bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tối đa 10 trang A4 (210 mm x 297 mm); canh lề theo mặc định (2.54 cm); kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; khoảng cách giữa các dòng 1,5 lines.

Bài tham luận phải kèm theo tóm tắt (abstract) và từ khóa (keywords) bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Tên tham luận phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy theo ngôn ngữ viết bài).

Cuối bài cần ghi rõ thông tin của tác giả: họ tên, học hàm/học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email.

Tham luận phải chưa được công bố trước đó và tác giả đồng ý trao bản quyền tham luận (bao gồm cả phần tóm tắt) cho BTC Hội thảo để gửi đăng kỷ yếu/tạp chí.

3.4.           Địa chỉ tiếp nhận đăng ký và gửi bài

Bộ môn Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Phòng A.220, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.3829 3828 - 180

Email: tourism.hcmussh@gmail.com

* Để biết thông tin thêm về hội thảo xin vui lòng liên hệ:

Thầy Trần Duy Minh

Điện thoại: 0907 600 502

Email: tdminh@hcmussh.edu.vn

 

Trân trọng kính mời các nhà khoa học thuộc các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các Doanh nghiệp quan tâm gửi bài viết tham gia Hội thảo.

 

 

TM. Ban Chủ nhiệm

Trưởng Bộ môn

 

(đã ký)

 

TS. Ngô Thanh Loan

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.