Thư mời viết bài hội thảo quốc tế “Cây dừa Việt Nam - giá trị và tiềm năng”

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

_______________________

______________

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

 

 

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
“Cây dừa Việt Nam - giá trị và tiềm năng”
(tháng 8 năm 2014 tại Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM)

Kính gửi: Quý giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu, các nghệ nhân

Cây dừa đã gắn bó với cuộc sống người Việt Nam từ rất lâu đời, góp phần không nhỏ trong quá trình hình thành và phát triển văn hoá dân tộc. Dù ở dải đất miền Trung đầy nắng gió hay miền sông nước Cửu Long lắng đọng phù sa, cây dừa đều đóng góp những giá trị to lớn vào nền kinh tế, cho ngành thủ công nghiệp và ngành du lịch địa phương. Cho đến nay, dưới tác động tiêu cực môi trường sinh thái đang dần suy thoái, vai trò của cây dừa trong công tác chống biến đối khí hậu càng được quan tâm sâu sắc. Không những thế, cây dừa với hệ thống giá trị biểu tượng phong phú và sâu sắc đã và đang đóng góp to với trong quá trình hình thành và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Cây dừa đã đi vào triết học, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật ngôn từ, văn học, nghệ thuật diễn xướng và hình khối v.v. với nhiều giá trị biểu trưng vừa giản dị vừa sâu sắc, hết thảy cấu thành nên hình ảnh Cây dừa Việt Nam.
Trong những năm qua, nhiều tác giả Việt Nam và thế giới đã và đang tích cực triển khai nghiên cứu, phân tích đánh giá khoa học về cây dừng Việt Nam từ các góc nhìn kinh tế, sinh thái ở những cấp độ nhất định nhưng nhìn chung chưa thật sự đầy đủ. Đồng thời, những giá trị mang tính biểu tượng của cây dừa nhìn từ các giác độ kinh tế, văn hoá, mỹ thuật, triết học, tín ngưỡng, phong tục, văn học dân gian hầu như chưa hoàn thiện và chưa mang tính hệ thống.
Để có thể giải mã đúng và đầy đủ ý nghĩa kinh tế, du lịch và văn hoá của cây dừa Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Dừa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế mang chủ đề “CÂY DỪA VIỆT NAM - GIÁ TRỊ VÀ TIỀM NĂNG” dự kiến vào tháng 8 năm 2014 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
I. Đơn vị tổ chức và đơn vị phối hợp
- Đơn vị tổ chức
1/ Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp.HCM
2/ Hiệp Hội Dừa Việt Nam
- Đơn vị bảo trợ truyền thông
Hãng phim Sơn An – Tp.HCM
II. Đối tượng tham dự:
Các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu kinh tế, thủ công nghiệp, triết học, tín ngưỡng, văn học và văn hoá dân gian cả nước, bao gồm các đơn vị:
- Trường ĐH KHXH&NV–ĐHQG TpHCM;
- Hội Văn hoá Dân gian Bình Định, Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành Nam Bộ;
- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre và Bình Định;
- Các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước;
- Các cơ quan, thông tấn, báo chí tại địa phương.
Tổng số người tham dự chính thức: 50 tác giả có tham luận, khách tham dự khoảng 200 người bao gồm giới chuyên môn, giảng viên, NCS và HVCH.
Kỷ yếu hội thảo sẽ biên tập in thành sách có ISBN do NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh xuất bản vừa phục vụ hội thảo vừa đóng góp khoa học vào công cuộc nghiên cứu giá trị vật chất và giá trị biểu tượng của cây dừa Việt Nam, dấu ấn của cây dừa Việt Nam trong các bình diện của đời sống xã hội, cũng như đóng góp cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị cây dừa trong văn hoá Việt Nam, đặc biệt là ở hai khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức:
Hội thảo khoa học Cây Dừa Việt Nam – giá trị và tiềm năng dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2014 (kèm với hoạt động Triển lãm sản phẩm kinh tế và văn hoá Cây dừa Việt Nam và Liên hoan nghệ thuật Cây dừa Việt Nam) nhằm chào mừng sự kiên công bố Ngày Cây Dừa Việt Nam – ngày 2 tháng 9.
IV. Nội dung hội thảo:
Hội thảo tập trung nghiên cứu và giải quyết những nội dung khoa học và thực tiễn chủ yếu sau đây:
(1) Hiện trạng và triển vọng ngành nông nghiệp dừa Việt Nam trong cơ cấu kinh tế Việt Nam;
(2) Giá trị công nghiệp và mỹ thuật của cây dừa và sản phầm từ dừa;
(3) Giá trị lịch sử và giá trị biểu tượng văn hoá của cây dừa Việt Nam (nhận diện, hoặc nhận diện qua so sánh với các biểu tượng gốc thực vật khác như cây lúa, cây tre-trúc, cây thốt nốt, cây cao su v.v..)
(4) Dấn ấn của cây dừa trong các bình diện văn hoá vật thể và phi vật thể ở Việt Nam
(5) Đặc trưng đời sống kinh tế, văn hoá nông dân các vùng đất trồng dừa;
(6) Cây dừa Việt Nam với ngành du lịch đương đại
(7) Chức năng bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu của cây dừa;
(8) Cây dừa Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với cây dừa Đông Nam Á;
V. Quy cách bài viết
Bài viết từ 6 đến 15 trang phải thuộc 1 trong các vấn đề nêu trong mục 4 (Nội dung hội thảo), viết bẳng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có dẫn nguồn đầy đủ, có ghi tên tác giả, học vị, cơ quan và địa chỉ liên lạc.
Lưu ý: chú thích dẫn footnote và tài liệu tham khảo định dạng như sau:
Nguyễn Văn A 2001: “tên bài viết”, tên sách, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh: tr.11-23.
Nguyễn Thị B 2002: “tên bài viết”, tên tạp chí, số kì: tr.11-21.
Nguyễn Văn C 2004: tên sách, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.
VI. Thời hạn nộp toàn văn
Toàn văn bao gồm tóm tắt tiếng Việt và từ khoá vui lòng gửi vềTh.S. Bùi Việt Thành (Phòng QLKH-DA) địa chỉ bvthanh2001@gmail.com trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.

BAN TỔ CHỨC
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.