Danh sách cơ quan sinh viên đăng ký kiến tập (khóa 2012) và giảng viên hướng dẫn

Danh sách cơ quan sinh viên đăng ký kiến tập theo học phần thực hành chuyên ngành (từ đăng kí của sinh viên) và Phân công giảng viên hướng dẫn kiến tập cho sinh viên ngành Du lịch khóa 2012 trong đợt kiến tập hè năm 2015.
Xem danh sách tại đây
Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin đơn vị kiến tập, nếu thông tin chưa chính xác (do ghi không chính xác hay do đổi đơn vị...) thì báo lại cho GVHD để cập nhật. Đồng thời, đề nghị sinh viên khẩn trương liên hệ với GVHD để báo cáo tình hình kiến tập của mình.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.