Cập nhật lịch học môn Quản trị tài chính (học kỳ hè 2018-2019)

Môn: Quản trị tài chính
- Số tiết: 30
- Ngày học: sáng thứ tư, sáng thứ sáu (hàng tuần)
- Ngày bắt đầu - kết thúc: 10/7 - 26/7/2019

- Phòng học: A1-14 (CS Thủ Đức)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.