Sinh hoạt phổ biến nội dung Thực hành chuyên ngành dành cho khóa 2018 (K9)

Để chuẩn bị cho học phần Thực hành chuyên ngành, Khoa Du lịch tổ chức buổi họp phổ biến nội dung của môn học cho sinh viên khóa 2018 (K9) theo thời gian sau:

- Thời gian: 8g30 ngày thứ hai 22/3/2021
- Địa điểm: phòng D.405 (cơ sở ĐTH)
Đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.