Thông báo nộp và báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp khóa 2010

THÔNG BÁO
V/v: nộp và báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp khóa 2010

1. Thực tập tốt nghiệp:
- Ngày nộp bản báo cáo thực tập tốt nghiệp: 16-06-2014.
- Ngày sinh viên báo cáo trực tiếp với thầy cô bộ môn: 24-06-2014, thời gian từ 07g30
- Địa điểm: Lớp Hướng dẫn : văn phòng bộ môn Du lịch
Lớp Quản trị lữ hành + Quản trị KS-NH-Resort : phòng D.404 và D.405
(cơ sở Đinh Tiên Hoàng)
Lưu ý: sinh viên làm khóa luận cũng phải nộp bản báo cáo thực tập đúng hạn đã quy định nhưng được miễn trình bày báo cáo trực tiếp ngày 24-06-2014.
2. Khóa luận tốt nghiệp:
- Ngày nộp toàn văn khóa luận tốt nghiệp: 23-06-2014.
- Ngày báo cáo khóa luận: 30-06-2014, thời gian từ 07g30
- Địa điểm báo cáo: sẽ thông báo sau
Lưu ý: sinh viên phải nộp 3 bản in toàn văn khóa luận với hình thức trình bày theo đúng hướng dẫn của bộ môn.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.