Thông báo nghỉ học môn Quản trị tài chính

Môn Quản trị tài chính tạm thời sẽ nghỉ học trong tuần từ 15/07 đến 21/07/2019. Lịch học dự kiến sẽ bắt đầu trở lại từ tuần sau. Sinh viên đăng ký môn học này cần lưu ý theo dõi thông báo của bộ môn để câp nhật tình hình môn học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.