Danh sách các cơ quan thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2011 và giảng viên hướng dẫn

Danh sách các cơ sở thực tập tốt nghiệp (theo đăng kí của sinh viên) và Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cho sinh viên ngành Du lịch khóa 2011 trong học kì II năm học 2014-2015.
Xem danh sách tại đây
Sinh viên phải bắt đầu thực tập theo thời gian đã đăng kí và bắt buộc phải liên hệ làm việc với giảng viên hướng dẫn của mình.
Lưu ý:
- Sinh viên có thể xem đề cương học phần thực tập tốt nghiệp & biểu mẫu báo cáo thực tập trong trang mục BIỂU MẪU trên trang thông tin của bộ môn.
- Giảng viên hướng dẫn sẽ định hướng cho sinh viên làm bài cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 2 sinh viên / nhóm) trong đó: giảng viên hướng dẫn gợi ý nhóm chủ đề, sinh viên lựa chọn đề tài cụ thể, giảng viên hướng dẫn và trưởng nhóm chuyên ngành xem xét và quyết định tên đề tài cuối cùng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.