Kế hoạch kiến tập cho sinh viên năm 3 (khóa 2012)

Dự kiến Kế hoạch Kiến tập (Thực hành chuyên ngành) cho sinh viên năm 3 (khóa 2012):

- Sinh viên đăng ký đơn vị kiến tập: từ nay đến hết ngày 14-06-2015
- Sinh viên nhận công văn giới thiệu: từ 18-06-2015 đến 25-06-2015
- Thời gian chính thức được tính từ: 01-07-2015 đến 31-08-2015 (2 tháng)
- Nộp báo cáo: 14-09-2015

Lưu ý: sau khi kết thúc thời gian đăng ký đơn vị kiến tập, Bộ môn sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên. Trong quá trình kiến tập, sinh viên phải liên hệ và làm việc trực tiếp với giảng viên hướng dẫn của mình.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.