Kết quả chính thức sinh viên được xét miễn, giảm học phí và các đối tượng được hỗ trợ khác HK1, 2020-2021

Nhà trường thông báo kết quả chính thức sinh viên được xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập dành riêng cho sinh viên khuyết tật...

Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây hoặc tại đây (mỗi sheet tương ứng với một đối tượng được xét).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.