Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 các môn học ngành Du lịch - chính thức

Xem lịch thi:

- Cơ sở Thủ Đức

- Cơ sở Đinh Tiên Hoàng

- Lịch nộp tiểu luận môn học

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước mỗi buổi thi 15 phút và đem theo thẻ sinh viên khi dự thi

- Lịch thi chính thức đã cập nhật thêm thông tin so với lịch dự kiến. Sinh viên cần theo dõi thông báo thường xuyên để cập nhật những thay đổi khác (nếu có).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.