Lịch đăng ký bổ sung, hủy môn học, điều chỉnh đăng ký môn học, học kỳ hè năm học 2017-2018 dành cho sinh viên hệ Chính quy

Phòng Đào tạo thông báo thời gian bổ sung, hủy môn học và chuyển lớp học trong HK hè, năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:
  • Khóa 2013, 2014 đăng ký từ 8h00 ngày 9/7/2018 đến hết ngày 10/7/2018.
  • Khóa 2015, 2016, 2017 đăng ký từ 8h00 ngày 11/7/2018 đến hết ngày 12/7/2018.
        * Sinh viên lưu ý:
  • Sinh viên vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương và liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành. Các khoa có mở môn học trong HK hè gồm có: Công tác xã hội, Địa lý, Giáo dục học, Du lịch, Hàn quốc học, Ngữ văn Đức, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Tây Ban Nha, Nhân học, Báo chí, Xã hội học.
Sinh viên chọn chức năng “Chuyển nhóm” để chuyển đổi giữa các lớp (có thể giữ lại lớp cũ nếu những lớp khác báo FULL), nếu sử dụng chức năng “Hủy môn” thì sẽ không thể đăng ký lại được mã lớp cũ nếu lớp cũ FULL.
Sinh viên xem thông báo gốc tại 
file đính kèm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.