Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hành chuyên ngành K6

 

>> Xem danh sách tại đây

 

Lưu ý:

- Thời gian và nội dung thực tập giữ theo đúng kế hoạch mà Bộ môn đã thông báo. 

- Sinh viên cần làm việc với giảng viên hướng dẫn để được trao đổi những thông tin cần thiết trước khi bắt đầu kỳ thực tập. 

- Sinh viên tạm thời đang được phân làm nhóm trưởng cần chủ động kết nối thông tin các bạn trong nhóm và thay mặt nhóm liên hệ với giảng viên phụ trách hướng dẫn nhóm để sắp xếp lịch làm việc cho phù hợp.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.