Điều chỉnh lịch học lớp NVHD Du lịch K30 từ ngày 13/09 đến 28/09/2018

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN KHÓA 30

Khai giảng ngày 04/09/2018 (điều chỉnh từ ngày 13 - 28/09/2018)

Địa chỉ học : phòng A111 Trường ĐHKHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

 

Thứ

Ngày

Môn học

Giảng viên

Ghi chú

Năm

13/09

Tổng quan du lịch

 

 

Sáu

14/09

Lịch sử văn minh thế giới

ThS. Nguyễn Đình Toàn

QT

Bảy

15/09

Giao tiếp du lịch

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt

 

Hai

17/09

Lịch sử văn minh thế giới

 

QT

Ba

18/09

Lịch sử văn minh thế giới

 

QT

19/09

Lịch sử Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

Năm

20/09

Lịch sử Việt Nam

 

 

Sáu

21/09

Lịch sử Việt Nam

 

 

Bảy

22/09

 

 

 

Hai

24/09

Địa lý Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Cúc

 

Ba

25/09

Văn hóa Việt Nam

TS. Lê Thị Ngọc Điệp

 

26/09

Địa lý Việt Nam

 

 

Năm

27/09

Văn hóa Việt Nam

 

 

Sáu

28/09

Địa lý Việt Nam

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.